Zapisy

Zapisy na Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy następują poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie płatności.

Zapisy na Półmaraton z górką, Chojnik Maraton i Ultra Chojnik

Zapisy na Chojnik Vertical

Zgłaszając się zawodnik oświadcza, że:
a) zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu.
b) jest zdolny do udziału w Chojnik KFB, a w szczególności nie występują w jego przypadku przeciwwskazania zdrowotne do udziału w biegach wchodzących w skład Chojnik KFB.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 grudnia do 26 maja 2016 roku, lub do zakończenia zapisów – wyczerpania limitu startujących.

Limity uczestników:
Półmaraton z Górką : 300
Chojnik Maraton : 400
Ultra Chojnik: 200
Chojnik Vertical: 200

Opłata nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.

Opłata rejestracyjna wynosi:

Wpłacone do 31 grudnia 2016 r.:
Półmaraton z Górką 28 km – 100 zł
Chojnik Maraton 46 km – 130 zł
Ultra Chojnik 102 km – 200 zł
Chojnik Vertical 2,5 km – 20 zł
Wpłacone: 1 stycznia – 31 marca 2017:
Półmaraton z Górką 28 km – 120 zł
Chojnik Maraton 46 km – 150 zł
Ultra Chojnik 102 km – 240 zł
Chojnik Vertical 2,5 km – 30 zł
Wpłacone: 31 marca – 26 maja 2017:
Półmaraton z Górką 28 km – 140 zł
Chojnik Maraton 46 km – 180 zł
Ultra Chojnik 102 km – 280 zł
Chojnik Vertical 2,5 km – 40 zł

 

Opłata w biurze zawodów, dzień przed i w dniu zawodów wzrasta na każdym dystansie o 40zł.
Dodatkowo dla wszystkich chętnych można zamówić przy wpłacie wpisowego koszulki techniczne za dodatkową opłatą 50 zł / sztukę
.
W formularzu zgłoszeniowym wszyscy wybierają rozmiar koszulki a poniżej w rubryce Dodatkowy wybór zaznaczają koszulka TAK lub NIE. Koszulki otrzymają jedynie Ci, którzy zaznaczą TAK oraz dokonają wyższej opłaty.

Oferujemy zniżkę 10 % dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Przelew prosimy wysłać o pomniejszoną o 10 % część opłaty startowej na wskazane poniżej konto bankowe. Natomiast skan Karty prosimy przesłać na adres biuro@chojnikmaraton.pl.

Warunkiem zakwalifikowania się do ULTRA CHOJNIK jest podanie linków do dwóch biegów górskich o znaczącym kilometrażu (równym lub powyżej maratonu górskiego). Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego odrzucenia zawodnika, który nie będzie w stanie udokumentować faktu posiadania odpowiedniego doświadczenia w biegach górskich.

OPŁATĘ proszę dokonać na konto poniżej w tytule przelewu wpisując IMIĘ_NAZWISKO:

Fundacja Profit Maraton
Raiffeisen Polbank
Nr rachunku: 58 1750 0012 0000 0000 2597 4786
Swift/BIC RCBWPLPW
IBAN – PL
ul. Krawiecka 3/23 50-148 Wrocław

Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika zostaną opublikowane na liście zgłoszeń na stronie maratonu.