fbpx

Zapisy następują poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie płatności.

Zapisy na Czternastkę na Zamek, Półmaraton z górką, Kamienną trzydziestkę, Chojnik Maraton, Siedemdziesiąt z hakiem, Ultra Chojnik, Bieg Edukacyjny:

ZAPISZ SIĘ

Zgłaszając się zawodnik oświadcza, że:
a) zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu.
b) jest zdolny do udziału w Chojnik Karkonoskim Festiwalu Biegowym, a w szczególności nie występują w jego przypadku przeciwwskazania zdrowotne do udziału w biegach wchodzących w skład Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy.

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do 31 sierpnia 2023 roku, lub do zakończenia zapisów – wyczerpania limitu startujących.

Limity uczestników:

Czternastka na zamek: 150

Półmaraton z Górką : 350

Kamienna trzydziestka: 300

Chojnik Maraton : 350

Ultra Chojnik: 150

Siedemdziesiąt z hakiem: 150

Bieg edukacyjny: 100 par

Opłata nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.