Zapisy

Zapisy na Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy następują poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie płatności.

Zapisy na Półmaraton z górką, Chojnik Maraton, Siedemdziesiąt z hakiem, Ultra Chojnik

Zgłaszając się zawodnik oświadcza, że:
a) zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu.
b) jest zdolny do udziału w Chojnik KFB, a w szczególności nie występują w jego przypadku przeciwwskazania zdrowotne do udziału w biegach wchodzących w skład Chojnik KFB.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 grudnia do 2 czerwca 2018 roku, lub do zakończenia zapisów – wyczerpania limitu startujących.

Limity uczestników:
Półmaraton z Górką : 250
Chojnik Maraton : 400
Ultra Chojnik: 250
Siedemdziesiąt z hakiem: 250

Opłata nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.

 

Opłata rejestracyjna wynosi:

Wpłacone do 31 grudnia 2017 r.:
Półmaraton z Górką 28 km – 120 zł
Chojnik Maraton 46 km – 150 zł
Ultra Chojnik 102 km – 240 zł
Siedemdziesiąt z hakiem 71 km – 200 zł
Wpłacone: 1 stycznia – 31 marca 2018:
Półmaraton z Górką 28 km – 140 zł
Chojnik Maraton 46 km – 170 zł
Ultra Chojnik 102 km – 260 zł
Siedemdziesiąt z hakiem 71 km – 230 zł
Wpłacone: 31 marca – 26 maja 2018:
Półmaraton z Górką 28 km – 160 zł
Chojnik Maraton 46 km – 200 zł
Ultra Chojnik 102 km – 280 zł
Siedemdziesiąt z hakiem 71 km – 250 zł


Dodatkowo dla wszystkich chętnych można zamówić przy wpłacie wpisowego koszulki techniczne za dodatkową opłatą 60 zł / sztukę
.
W formularzu zgłoszeniowym wszyscy wybierają rozmiar koszulki a poniżej w rubryce Dodatkowy wybór zaznaczają koszulka TAK lub NIE. Koszulki otrzymają jedynie Ci, którzy zaznaczą TAK oraz dokonają wyższej opłaty.