Zapisy na Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy następują poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie płatności.

Zapisy na Półmaraton z górką, Chojnik Maraton, Siedemdziesiąt z hakiem, Ultra Chojnik, Kamienna trzydziestka i Sztafeta Chojnik

ZAPISZ SIĘ

Zgłaszając się zawodnik oświadcza, że:
a) zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu.
b) jest zdolny do udziału w Chojnik KFB, a w szczególności nie występują w jego przypadku przeciwwskazania zdrowotne do udziału w biegach wchodzących w skład Chojnik KFB.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 stycznia do 13 lipca 2019 roku, lub do zakończenia zapisów – wyczerpania limitu startujących.

Limity uczestników:
Półmaraton z Górką : 250
Chojnik Maraton : 350
Ultra Chojnik: 250
Siedemdziesiąt z hakiem: 250
Sztafeta Chojnik: 50

Opłata nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.