fbpx

Zapisy następują poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie płatności.

Zapisy na Półmaraton z górką, Chojnik Maraton, Siedemdziesiąt z hakiem, Ultra Chojnik, Kamienna trzydziestka

ZAPISZ SIĘ

Zgłaszając się zawodnik oświadcza, że:
a) zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu.
b) jest zdolny do udziału w Chojnik Karkonoskim Festiwalu Biegowym, a w szczególności nie występują w jego przypadku przeciwwskazania zdrowotne do udziału w biegach wchodzących w skład Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 2 września 2022 roku, lub do zakończenia zapisów – wyczerpania limitu startujących.

Limity uczestników:

Półmaraton z Górką : 350

Chojnik Maraton : 400

Ultra Chojnik: 200

Siedemdziesiąt z hakiem: 200

Kamienna trzydziestka: 300

Opłata nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.